Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Transportstøtte

Transportstøttens siktemål er å stimulere til økonomisk vekst i næringssvake områder ved å redusere de konkurransemessige ulemper som følge av lange transportavstander og vanskelige transportforhold og spredt bosetting i enkelte distrikter. Ordningen tar sikte på å kompensere for en del av merkostnadene til transport for bedrifter som har lange transportkostnader. For å få transportstøtte må bedriften ha et produksjonssted som ligger innenfor ordningens geografiske virkeområde. Endelige retningslinjer og administrative rutiner vil bli fastlagt etter at ESAs godkjenning foreligger. Det bli ikke gitt transportstøtte til bedrifter i Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, bedrifter tilknyttet næringsmiddelindustri som er unntatt fra EØS-avtalen eller for fiskeri- og landbruksnæringen.