Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trygdeavgift

Trygdeavgiften holdes på 3 prosent på pensjonsinntekt, 7,8 prosent på lønnsinntekt og næringsinntekt fra primærnæringene mv. og 10,7 prosent på annen næringsinntekt.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.7.