Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universitets- og høgskolebygg

Det er over Arbeids- og administrasjonsdepartementets budsjett foreslått bevilgning på til sammen 1,2 milliarder kroner til følgende bygg i universitets- og høgskolesektoren:

  • Høgskolen i Bodø (byggetrinn IVB)
  • Høgskolen i Nesna (nybygg)
  • Høgskolen i Stavanger (sentralbygg)
  • Høgskolen i Østfold (Remmen)
  • Norges musikkhøgskole (samlokalisering)
  • Universitetet i Bergen (Studentsenteret)
  • Universitetet i Tromsø (teorifagbygg).

Videre er det foreslått å bevilge midler til nybygg for Forskningsparken i Longyearbyen, samt til restaureringen av Villa Grande.