Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte Statnett og Statoil

Det budsjetteres med et utbytte fra Statnett SF på 450 millioner kroner for regnskapsåret 2003. Utbyttet utgjør 90 prosent av konsernets resultat etter skatt.

Budsjettert utbytte fra Statoil for regnskapsåret 2003 er på om lag 5,1 milliarder kroner. Det understrekes at dette ikke er et forventningsrettet estimat, men en teknisk fremskrivning utbytte betalt i 2003 for regnskapsåret 2002, justert for statens eierandel i selskapet.