Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte

Statens samlede inntekter fra utbytte er budsjettert til 12,4 milliarder kroner for 2004. Dette er en økning i forhold til anslag på regnskap for 2003 på 1 050 millioner kroner. Økningen skyldes i stor grad økte utbytteanslag for selskaper under Nærings- og handelsdepartementet. I tillegg er utbytteanslaget for Posten Norge og Vinmonopolet redusert. Foreslått utbytte fra Statnett og Statkraft er økt i forhold til fastsatt utbyttepolitikk for selskapene. Utbytteanslaget for Statnett er 450 millioner kroner, som tilsvarer 90 prosent av anslått årsresultat etter skatt i 2003. For Statkraft foreslås et utbytte på 95 prosent av forventet årsresultat etter skatt. Tabell 5.11 viser anslag på regnskap for utbytte fra de enkelte selskapene i 2003 og forslag i Gul bok 2004.

Se også tabell 5.11 i Gul bok