Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Villaks og tiltak mot gyro

For å ta vare på den nordatlantiske villaksen, vil Regjeringen fortsette opptrappingen av kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Sammen med de tiltaksplanene som blir gjennomført mot rømninger og lakselus i havbruksnæringen vil en helhetlig fremtidig nedkjemping av Gyrodactylus salaris medvirke til å verne de norske bestandene av villaks mot utrydding som følge av parasitter. Det er lagt opp til at nasjonale laksevassdrag som er infiserte skal ha særlig prioritet. Truslene mot villaksen gjør at det er satt av midler til bevaringstiltak, forskning og overvåking av bestandene. Ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er kommet på plass og vil bli ferdigstilt i 2004/2005, jf. St.prp. nr.79 (2001-02). I løpet av de to siste årene er bevilgningen til bekjempelse av lakseparasitten mer enn fordoblet, og innsatsen vil bli ytterligere styrket i 2004. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak mot gyro med 4,0 millioner kroner til totalt 20,0 millioner kroner.