Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vrakpant

Vrakpanten på 1500 kroner og vrakpantavgiften på 1300 kroner blir ikke foreslått endret i budsjettet for 2004. Vrakpantordningen er nærmere omtalt på hjemmesidene til Statens forurensningstilsyn (SFT).