Statsbudsjettet 2005

- Med Regjeringens budsjettforslag for 2005 bygger vi opp under den positive utviklingen i norsk økonomi. En ansvarlig budsjettpolitikk og bedre rammebetingelser for næringslivet sikrer og skaper arbeidsplasser. Vi tar nødvendige skritt i retning av et mer rettferdig skattesystem. Dette vil gjøre det mer attraktivt å jobbe, investere og drive næringsvirksomhet i Norge, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Spørsmål og svar

Hva er summen av skatteendringene under denne Regjeringen?

I perioden 2002–2004 har Regjeringen fått gjennomført skatte- og avgiftslettelser på om lag 19,2 milliarder kroner. Sammen med vedtak for 2004 vil nettolettelsene i 2005 bli vel 3,6 milliarder kroner. Skattelettelsene hittil i stortingsperioden vil dermed være... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her er en kort introduksjon til statsbudsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Departementene har listet opp en del sentrale stikkord, og ved å klikke på første bokstav i det ordet du leter etter kan du se om det er med. Du kan også prøve blant temaene på «Spørsmål og svar» hvis du ikke finner det du leter etter.