Statsbudsjettet 2005

- Med Regjeringens budsjettforslag for 2005 bygger vi opp under den positive utviklingen i norsk økonomi. En ansvarlig budsjettpolitikk og bedre rammebetingelser for næringslivet sikrer og skaper arbeidsplasser. Vi tar nødvendige skritt i retning av et mer rettferdig skattesystem. Dette vil gjøre det mer attraktivt å jobbe, investere og drive næringsvirksomhet i Norge, sier finansminister Per-Kristian Foss.

Spørsmål og svar

Hvilke forutsetninger legger Nærings- og handelsdepartementet (NHD) til grunn for utbytte til Staten i 2005?

Det budsjetteres med 7,147 milliarder kroner i utbytte i 2005 (for regnskapsåret 2004) fra Statens eierandeler som forvaltes av NHD. For børsnoterte og deleide selskaper legges en teknisk framskrivning av siste års utbytte til grunn. For heleide selskaper legges... Les hele svaret

Stikkordsliste

Her er en kort introduksjon til statsbudsjettet for deg som er opptatt av spesielle tema. Departementene har listet opp en del sentrale stikkord, og ved å klikke på første bokstav i det ordet du leter etter kan du se om det er med. Du kan også prøve blant temaene på «Spørsmål og svar» hvis du ikke finner det du leter etter.