Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=49144&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

  • I forbindelse med opptrappingsplan for stipendiatstillinger er det lagt inn midler til to nye stipendiatstillinger Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Det er lagt inn 2 millioner kroner til å øke tallet på studieplasser med 15. Det er i dag rundt 120 studenter på stedet. Det er videre lagt inn 50 millioner kroner i utstyr og 5,3 millioner kroner til økt husleie i forbindelse med Svalbard forskningspark.
  • Det foreslås å opprette Svalbard miljøfond med 5,4 millioner kroner (inntektsbasert).
  • Det foreslås økt bevilgning til Norsk polarinstitutt til deltakelse i Forskningsparken i Longyearbyen med 7,7 millioner kroner.
  • Svalbardbudsjettet har i 2005 økt blant annet som følge av helårsvirkningen av ny helikopteravtale. Avtalen gir en bedre beredskap på øygruppen.
  • Bevilgningene til investeringer i fjernvarmenettet i Longyearbyen føres videre i 2005. Nettet bygges for å gi en sikker energitilførsel til innbyggerne Det er lagt til grunn at investeringene i fjernvarmenettet skal finansieres ved hjelp av låneopptak og være ferdigstilte i løpet av 2007.

Noen kulturposter:

Kulturtiltak på Svalbard (Longyarbyen lokalstyre)

133 000 kroner

Bibliotektjeneste på Svalbard

151 000 kroner

Til toppen