Nyheter

22 December 2004 - Statsbudsjettet 2005

- Med Regjeringens budsjettforslag for 2005 bygger vi opp under den positive utviklingen i norsk økonomi. En ansvarlig budsjettpolitikk og bedre rammebetingelser for næringslivet sikrer og skaper arbeidsplasser. Vi tar nødvendige skritt i retning av et mer rettferdig skattesystem. Dette vil gjøre det mer attraktivt å jobbe, investere og drive næringsvirksomhet i Norge, sier finansminister Per-Kristian Foss.


22 December 2004 - Statsbudsjettet vedtatt av Stortinget

Stikkords-listen er nå oppdatert med sentrale endringer etter Stortingets behandling av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005. Her finner du også en oversikt over de konkrete regelendringene fra 1.januar på Finansdepartementets område.


26 November 2004 - Rammevedtak for Statsbudsjettet

Rammevedtak for bevilgninger i Statsbudsjettet for 2005 (B.innst.S.nr.I) er nå vedtatt av Stortinget (25. november). Fagkomiteene i Stortinget avga sine innstillinger med forslag til fordeling av de vedtatte nettorammene i november og desember. Disse innstillingene ble fortløpende behandlet i Stortinget, og onsdag 15. desember ble hele Statsbudsjettet for 2005 vedtatt.


12 November 2004 - Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet enige om budsjettavtale for 2005

Se budsjettforliket fordelt kommune- og fylkesvis.


18 October 2004 - Statsbudsjettet ble vedtatt av Stortinget 15. desember

I Stortinget behandlet Finanskomiteen budsjettforslaget fra Regjeringen. Finanskomiteen består av 20 Stortingsrepresentanter, fordelt etter representasjonen i Stortinget.

Les mer


06 October 2004 - Bedre velferd - økt verdiskaping

Finansminister Per-Kristian Foss la frem budsjettet i dag kl. 10.00.Kl. 13.00 startet finansministerens pressekonferanse. Den ble overført direkte på internett