Statsbudsjettet ble vedtatt av Stortinget 15. desember

I Stortinget behandlet Finanskomiteen budsjettforslaget fra Regjeringen. Finanskomiteen består av 20 Stortingsrepresentanter, fordelt etter representasjonen i Stortinget.

For denne stortingsperiode var det Siv Jensen (FrP) som var leder for komiteen. Finanskomiteen avga sin innstilling til Stortinget 19. november, med tilhørende stortingsvedtak 25. november. Da ble den totale rammen for budsjettet vedtatt. I den videre behandlingen var det de ulike fagkomiteen som gjennomgikk sine respektive budsjettposter, og endringsforslag ble balansert slik at de ikke fikk innvirkning på statsbudsjettets totale rammer. Det endelig budsjettet ble vedtatt av Stortinget 15. desember.