Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Adopsjonspenger / adopsjonsstøtten

Regjeringen foreslår å heve adopsjonsstøtten fra 23 400 kroner til 31 090 kroner. Støtten er nå på det høyeste nivå noen gang siden ordningen med engangsstøtte ble innført i 1992.

Bakgrunnen for tilskuddsordningen var å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi på grunn av de høye kostnadene ved adopsjon fra utlandet. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av engangsstøtten ved adopsjon av barn fra utlandet. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet forvalter nå tilskuddsordningen. Stortinget fastsetter størrelsen på tilskuddet hvert år.