Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er lik summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Arbeidsstyrken anslås å øke med 5000 personer i 2004 og 12 000 personer i 2005. Yrkesfrekvensen, dvs. arbeidsstyrken som andel av befolkningen i aldersgruppen 16-74 år, anslås å avta fra 72,9 prosent i 2003 til 72,5 prosent i 2004 og 72,3 prosent i 2005. I internasjonal målestokk er yrkesfrekvensen i Norge svært høy. I 2003 var det bare Island og Sveits av OECD-landene som hadde en høyere yrkesfrekvens enn Norge.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2005 kapittel 2.6.