Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Argentum Fondsinvesteringer AS

Statens aksjer i Argentum er blitt overført fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Selskapet for industrivekst SF (SIVA) til direkte eie i Nærings- og handelsdepartementet. Departementet har vært eier av 100 prosent av aksjene fra mars 2004.