Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handelspartnere

Gruppen ”Norges viktigste handelspartnere” omfatter EU-15-landene unntatt Luxembourg, Sveits, USA, Canada, fem asiatiske land; Japan, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og Singapore og tre østeuropeiske land; Polen, Ungarn og Tsjekkia. For å beregne BNP-anslag for handelspartnerne samlet brukes eksportvekter, det vil si at vektene er basert på sammensetningen av norsk eksport. Til sammen utgjør Sverige, Storbritannia, Tyskland og Danmark drøyt 50 prosent av gruppen.

For Norges viktigste handelspartnere ventes det at BNP-veksten tar seg opp fra 1¼ prosent i fjor til 2¾ prosent både i år og neste år.