Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hæren i 2005

Hæren vil i 2005 avslutte omleggingen til den nye hærordningen, der Hærens operative styrkeproduksjons- og kompetansevirksomhet blir organisert i to deler. All utdanning og trening av Hærens operative styrker vil være samlet i Hærens styrker (HSTY), samtidig som utvikling av nye doktriner, strategier og konsepter vil være ansvaret til Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK).

Aktiviteten i Hæren videreføres på samme nivå i 2005 som i 2004, inkludert aktivitet knyttet til grensevakt og vakthold av kongehuset, mens den for Hærens jegerkommando øker i henhold til ambisjonene for Forsvarets spesialstyrker. Produksjonen til operasjoner i utlandet vil være prioritert og holdes på et meget høyt nivå i henhold til planene. Hæren vil i 2005, som i forgående år, være den største bidragsyteren til operasjoner i utlandet og stille blant annet bataljonshovedkvarter og kompani i Afghanistan. I tillegg vil Hærens hurtige reaksjonsstyrke, inkludert Telemark bataljon, første halvår av 2005 være en del av NATOs reaksjonsstyrke NATO Response Force 4 (NRF 4).