Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Heimevernet i 2005

Som et resultat av den nye langtidsproposisjonen vil det skje store endringer i Heimevernets (HVs) struktur og organisering i 2005. HV vil fremdeles være organisert i distrikt, avsnitt og områder, men dagens 18 HV-distrikter vil bli redusert til 13 med endret geografisk ansvarsområde. Styrkeproduksjon og operativ virksomhet vil holdes på samme nivå i 2005 som i 2004.

HV vil være prioritert de nærmeste årene, med en økning i totale drifts- og investeringsrammer gjennom kommende 4-årsperiode til samlet 1 400 millioner kroner. Fokus i 2005 vil for HV være kvalitetsreformen, med endring og modernisering av organisasjon og bemanning. Det moderniserte HV vil være meget relevant for suverenitetshevdelse og nasjonal krisehåndtering, gjennom sin innsatsstyrke på 5 000 personer. De mer tradisjonelle oppgavene lokalt vil bli ivaretatt av forsterknings- og oppfølgingsstyrkene (henholdsvis 20 000 og 25 000 personer). I tillegg kommer en HV-reserve på 33 000 personer.