Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet ble etablert 1. oktober 2004. Et sentralt mål for de organisatoriske endringene i departementsstrukturen er å utforme en helhetlig og effektiv politikk for helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og tiltak for rusmisbrukere, gjennom å se lovverk, ressurser, personell og finansiering i sammenheng.