Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne

Det foreslås visse justeringer knyttet til stønad til enkelte hjelpemidler som er blitt relativt billige og som også er vanlige for befolkningen som helhet. Endringen er blant annet knyttet til stønad til trampoliner, ordinære sykler og digitale kameraer. Mindreutgiften er på 49 millioner kroner som følge av dette tiltaket.

Dersom flere personer er eiere eller tar ut næringsinntekt fra en virksomhet, kreves det i dag en egenfinanisering på 40 prosent av kostnadene til hjelpemidler. Det foreslås å innføre en egenandel på 40 prosent på hjelpemidler for selvstendig næringsdrivende som arbeider alene. Det foreslåtte tiltaket vil således innebære en harmonisering av regelverket. Mindreutgiften er på 16 millioner kroner.

Se nærmere omtale i kapittel 2661 post 73 Hjelpemidler mv. under arbeid eller utdanning og punkt 2.3.1 Hjelpemidler.