Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Home-Start Familiekontakten Norge

Home-Start Familiekontakten Norge er et forebyggende tiltak for familier med små barn som er i en vanskelig livssituasjon. Regjeringen ønsker å satse ytterligere på dette tiltaket ved å bevilge 2 millioner kroner ekstra i 2005 for å styrke tilbudet om støtte og hjelp til familier med kronisk syke barn og funksjonshemmede barn.