Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hovedstadsaksjonen

Det er foreslått bevilget 15 millioner kroner til hovedstadsaksjonen i Statsbudsjettet 2005. Tilsvarende bevilgning ble gitt for 2003 og 2004. Hovedstadsaksjonen gjennomføres i samarbeide mellom Oslo kommune og handelsstanden i Oslo sentrum, med finansiell støtte også fra staten. Formålet er å ruste opp deler av byens sentrum før feiringen av unionsoppløsningen i 2005.