Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husbankens låneramme

Lånerammen i Husbanken blir på 13,5 milliarder kroner i 2005. Dette er en låneramme som er godt tilpasset situasjonen på boligmarkedet. 0,5 milliarder kroner er øremerket videre oppfølging av stortingsvedtak om å gi lån til sykehjem, eldreboliger og rehabiliteringsplasser i utlandet. Innenfor den øvrige lånerammen vil Husbanken prioritere:

  • Lån til vanskeligstilte og førstegangsetablerere
  • Finansiering av nye barnehageplasser
  • Miljøvennlig og tilgjengelig boligbygging
Husbanken har om lag 10 prosent av boliglånene i Norge. Husbankens oppførings- og utbedringslån skal samles i et nytt grunnlån og målrettes mot førstegangsetablerere, ordinære boliger der det blir tatt hensyn til miljø og tilgjengelighet og mot boligbygging i deler av landet der det er vanskelig å få boliglån.

For flere opplysninger om Husbanken og låneordningene, se Husbankens nettsider.