Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hydrogenbiler

Regjeringen foreslår at en likebehandler nullutslippskjøretøy som bruker hydrogen som drivstoff, med el-biler i avgiftssystemet. Dette gjøres ved at brenselscellebiler gis fritak for engangsavgift og årsavgift.

Det vises til omtale av dette i St.prp. nr. 1 (2004-2005), avsnitt 3.5.2.

Se også Svovelfritt drivstoff