Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon Norge

Oppdatert 25. november etter Stortingets vedtak:

Regjeringen foreslår å bevilge 926,1 millioner kroner til Innovasjon Norge over Nærings- og handelsdepartementets budsjett i 2005. Etter avtale mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet vedtok Stortinget å bevilge ytterligere 42 millioner kroner til tapsfond til nytt landsdekkende såkornfond lokalisert i den nye universitetsbyen Stavanger. Midlene skal gå til generelle landsdekkende innovasjonstiltak (herunder oppfinnerstipend), programmer, rådgivning og formidling av informasjon og kunnskap om internasjonale markedsmuligheter, og profilering av Norge og norsk næringsliv internasjonalt. Sammenlignbart tall i 2004 var 890,5 millioner kroner. Det viktigste enkelttiltaket i 2005 er bevilgning til tre fire nye landsdekkende såkornfond, med 167 millioner kroner i tapsfond og 667 millioner kroner i ansvarlig lån, for å styrke kommersialiseringen av nye innovative prosjekter. I tillegg styrkes bevilgningen til profilering av Norge som reisemål.

Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kapittel 2421.