Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Joint Warfare Centre på Jåtta

Joint Warfare Centre (JWC) på Jåtta ble formelt åpnet høsten 2003 og fortsetter i 2005 videreutvikling mot Full Operational Capability som skal nås i 2006. JWC har i NATO ansvaret for framtidsrettet planlegging, utdanning og samtrening av styrker. Oppgavene spenner fra assistanse til opplæring av irakiske militære til samtrening av deployerbare NATO hovedkvarter, eksempelvis til Afganistan. Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) på Jåtta er tillagt ansvaret for koordinering av alliert trening i Norge og er samlokalisert med NATOs Joint Warfare Centre.

Ved all alliert/utenlandsk aktivitet i Norge søkes det å få øvd samvirke med norske styrker, og utbyttet av slik trening har så langt vært meget positivt. For Norge er det viktig å trekke øvingsvirksomhet til landet både bilateralt og i en NATO-ramme. Dette gjøres ved å tilby øvingsopplegg som tilrettelegger for utvikling av nye kapasiteter og operasjonskonsepter. JWC vil bli involvert i både øvingsplanlegging, gjennomføring og analysearbeid.