Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordbrukspolitikk

Rammevilkårene for jordbruket vil endre seg de kommende årene som følge av internasjonale prosesser. En realistisk landbruks- og matpolitikk må derfor ta utgangspunkt i at det er nødvendig med strukturendringer og effektiviseringer. Regjeringen vil møte disse utfordringene med å gi større frihet og flere valgmuligheter for aktive jordbruksvirksomheter. Dette skal gi en mer effektiv volumproduksjon og lavere produksjonskostnader.