Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Justervesenet

Virksomhetens mål er å dekke næringslivets, forbrukernes og myndighetenes behov for pålitelige måleresultater, og sørge for at disse måleresultatene nyter tillit i Norge og i utlandet. At Norge nyter internasjonal tillit på dette området har betydning blant annet for eksportindustrien. Nøyaktige måleresultater har også betydning for rettssikkerhet, ressursforvaltning, helse, miljø og sikkerhet. I statsbudsjettet for 2005 foreslås det for Justervesenet en utgiftsbevilgning på 71,8 millioner kroner, og et inntektskrav på 51,65 millioner kroner. Dette innebærer en overføring over statsbudsjettet på 20,15 millioner kroner.