Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen legger frem et budsjett for Landbruks- og matdepartementet på om lag 13,7 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på cirka 300 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2004.