Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruks- og matforskning

Innen landbruks- og matforskning og utvikling legger Regjeringen opp til et budsjett på 304 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 4,7 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2004. Økt kommersialisering av forskningsresultatene vil bli særlig vektlagt.