Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Leser søker bok

Målsettingen med prosjektet Leser søker bok er å sikre god tilgjengelighet til bøker for personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom prosjektet skal det produseres tilrettelagt litteratur, og det tas sikte på å bygge opp formidlingskanaler i samarbeid med bibliotek og andre. Det er foreslått et tilskudd på 3,3 millioner kroner i 2005.