Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Likestilling i landbruket

Det er et mål at kvinner og menn skal ha like muligheter til å drive innenfor landbruk og relaterte næringer. Selv om antall kvinner i landbruket har økt, utgjør kvinner fremdeles en minoritet i de fleste sammenhenger. Departementet har de siste årene hatt høyt fokus på likestilling i forvaltningen. Pr. juni 2004 er kvinneandelen i lederstillinger i Landbruks- og matdepartementet 44 prosent, mens den i 2000 var 22 prosent. I underliggende virksomheter har det i samme periode vært en økning fra 23 til 35 prosent.