Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsgarantiordningen

Den statlige lønnsgarantiordningen forplikter staten til, på visse vilkår, å dekke lønn, feriepenger, og en del andre ytelser som ikke kan dekkes på grunn av arbeidsgivers konkurs. Dersom en ser bort fra en viss nedgang i 2004 sammenlignet med 2003, har lønnsgarantiutbetalingene økt betydelig de senere år. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å redusere maksimal dekning gjennom lønnsgarantiordningen fra 3 G til 2 G. Maksimal dekning vil da bli 116 000 kroner. Forslaget vil først å fremst ramme arbeidstakere med høye, opptjente krav. Den gjennomsnittlige utbetaling pr. arbeidstaker lå på om lag 55 000 kroner i 2003. Det er trolig relativt få arbeidstakere som vil rammes av forslaget. Forslaget anslås å gi en innsparing på om lag 26,5 millioner kroner i 2005.