Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Lønnsveksten har avtatt siden 2002. I Revidert nasjonalbudsjett 2004 ble lønnsveksten anslått til 3¾ prosent i inneværende år. Resultater fra de sentrale lønnsoppgjørene underbygger dette anslaget. Lønnsoverhenget inn i 2005 ser ut til å bli markert høyere enn i år, og det legges til grunn en årslønnsvekst på 4 prosent i 2005. Lønnsveksten hos våre handelspartnere anslås til 3 prosent både i inneværende og neste år.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2005 kapittel 2.7.