Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftforsvaret i 2005

Utviklingen av Luftforsvarets styrkestruktur blir videreført med fortsatt satsing på mobilitet og fleksibilitet for alle operative avdelinger. Dette innebærer et mer modulbasert luftstridskonsept og en mer modulbasert organisering. Luftforsvarets fokus i omstillingen ligger på produksjon av operativ evne og operative aktiviteter, så som opprettholdelse av antall flytimer, men også å kunne omdisponere frigjorte ressurser til prioritert operativ virksomhet og materiellinvesteringer.