Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marginalskatt

Marginalskatt omtales ofte som den skatten som betales på en ekstra krone i inntekt, det vil si hvor mange øre i skatt som betales på den siste kronen man tjener. Marginalskatten i Norge varierer etter inntektens art og nivå blant annet som følge av trygdeavgift, ulike bunnfradrag og toppskatt. Med Regjeringens forslag vil lønnsinntekter i Norge beskattes progressivt med en maksimal marginalskatt på 51,3 prosent for lønn over 943 200 kroner i 2005, det vil si en reduksjon på 4 prosentpoeng i forhold til 2004.

Etter Regjeringens forslag blir samlet maksimal marginalskatt på lønn, inklusive arbeidsgiveravgift, 61,5 prosent.

En heltidsansatt arbeidstaker med anslått gjennomsnittlig lønnsinntekt vil etter Regjeringens forslag få en marginalskatt på 35,8 prosent i 2005.

Se mer i St.prp. nr. 1