Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marin bioteknologi

Fiskeri- og kystdepartementet forsterker satsingen på marin bioteknologi. Departementet har de to siste årene finansiert etableringen av en marin biobank i Tromsø, og vil i 2005 bidra med midler til oppstart av banken. Tromsømiljøet er langt framme innenfor marin bioteknologi og marin bioprospektering.

Fiskeri- og kystdepartementet setter av 2 millioner kroner for å øke innsatsen knyttet til kommersialisering av marin bioteknologi. Bevilgningen til programmet Marin bioteknolgi i Tromsø (MABIT) videreføres med 5 millioner kroner i 2005.