Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marin forskning

Bevilgningene til marin forskning over Fiskeri- og kystdepartementets (FKD) budsjett videreføres på et høyt nivå. Det foreslås en samlet bevilgning på til sammen 936,93 millioner kroner til forskning over FKDs budsjett i 2005, noe som tilsvarer rundt 35 prosent av FKDs samlede budsjett. Forslaget innebærer en nominell økning på om lag 36,4 millioner kroner.

I tillegg til midlene over FKDs budsjett bevilges det betydelige midler til marin forskning over Forskningsrådets bevilgninger fra andre departementer, avkastningen fra forskningsfondet og andre kilder (herunder U&H-sektoren).