Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Markedsadgang – fisk og fiskeprodukter

Arbeidet med å sikre tilstrekkelig markedsadgang for eksporten til hovedmarkedet EU er høyt prioritert. Europakommisjonen har satt i gang en undersøkelse med sikte på å innføre beskyttelsestiltak knyttet til import av oppdrettet laks. Den 13. august 2004 ble det innført midlertidige tiltak i form av importkvoter og avgift på 17,8 prosent på overskytende eksport. EU har også innført en permanent avgift på 19,9 prosent på norsk eksport av stor regnbueørret til EU-markedet.

I den pågående forhandlingsrunden i WTO (Verdens handels¬organsiasjon) forhandles det blant annet om markedsadgang for industriprodukter, herunder fisk og fiskeprodukter, og om dumping- og subsidieregelverket. Andre viktige områder er inngåelse av nye frihandelsavtaler gjennom EFTA og arbeidet med å bedre handels¬betingelsene i markeder i Asia, Latin-Amerika og USA. Arbeidet med sikte på avvikling av straffetollen på hel fersk laks til USA-markedet har høy prioritet, både hos myndighetene og i næringen.

Se også WTO-forhandlingene