Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Matproduksjonsavgiftene

Satsene for matproduksjonsavgiftene reduseres med 10 prosent i forhold til 2004. Dette gir følgende avgiftssatser for landbasert mat i 2005:

Norskproduserte varer:

  • Kjøtt: 45 øre/kg
  • Andre animalier: 1,76 prosent
  • Vegetabilier: 0,80 prosent.

Importerte varer:

  • Råvarer: 1,29 prosent.
  • Ferdigvarer og halvfabrikata: 0,80 prosent.

For nærmere omtale av matproduksjonsavgiftene vises det til St.prp. nr. 1 (2003-2004), avsnitt 3.22.