Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift

25. november: Stortingets vedtak

Den generelle merverdiavgiftssatsen øker fra 24 til 25 prosent, satsen for matvarer reduseres fra 12 til 11 prosent og den lave satsen for persontransport og NRK øker fra 6 til 7 prosent. Endringene skjer fra 1. januar 2005.

-------

Regjeringen fremmer forslag om å øke merverdiavgiftssatsene med ett prosentpoeng. Det innebærer at den generelle satsen øker fra 24 til 25 prosent, at satsen for matvarer økes fra 12 til 13 prosent og at den lave satsen for persontransport og NRK økes fra 6 til 7 prosent.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005), avsnitt 3.2.1.