Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøteknologi

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til et nytt tiltak – innovasjon miljøteknologi. Midlene skal gå til Statens forurensningstilsyns arbeid med å øke kompetanse og stimulere til styrket utvikling og bruk av miljøteknologi.

Bevilgninger til arbeid med miljøvennlig skipsfart foreslås økt med 2 millioner kroner for 2005. Bevilgningen vil i vesentlig grad benyttes til tiltak for å redusere faren for spredning av fremmede organismer via ballastvann, i tillegg til arbeidet med å redusere NOx-utslipp, avfall, oljeforurensning og klimautslipp fra skip.