Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvernorganisasjoner

Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjoner skal medvirke til å opprettholde et bredt utvalg av demokratisk oppbygde, landsomfattende organisasjoner med miljøvern som hovedarbeidsfelt. Støtten skal sikre frivillig engasjement og styrke medvirkningen i miljøvernspørsmål. Bevilgningen foreslås økt med 4 millioner kroner, noe som gir en økning på 15 prosent til alle organisasjonene som får støtte på denne posten.