Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

MinSide/portal

Stadig flere offentlige tjenester blir tilgjengelig på nett. Med en sikker signaturløsning på plass i løpet av 2005, vil omfanget av digitale tjenester øke ytterligere. Regjeringen vil gjøre tilgangen til elektroniske tjenester enklest mulig for innbyggerne. Første versjon av inngangsportalen ”Min Side” vil bli etablert i 2005 og være borgernes felles inngangsdør til offentlige tjenester på nett. ”Min Side” vil gi tilgang til digitale tjenester uavhengig av hvilken sektor eller forvaltningsnivå som tilbyr tjenestene. ”Min Side” vil også gi innbyggerne mulighet til å kontrollere oppføringer om seg selv registrert i ulike offentlige registre. Arbeidet med en felles inngangsport for offentlige tjenester vil bli gitt høy prioritet.