Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Moderniseringsdepartementet

Moderniseringsdepartementet ble etablert 1. oktober 2004 med et helhetlig ansvar for viktige områder i moderniseringsarbeidet: Konkurransepolitikken, IT-politikken, forvaltnings- og personalpolitikken. Departementet skal også ivareta helheten i moderniseringsarbeidet i staten og bidra til å realisere målene og prinsippene i Regjeringens arbeid med modernisering, brukerretting og forenkling i offentlig sektor.

Moderniseringsdepartementet skal gjennom egne virkemidler og gjennom koordinering av Regjeringens samlede moderniseringsarbeid bidra til:

  • Å skape trygghet for den enkelte gjennom gode og bærekraftige fellesskapsløsninger og et sterkt sikkerhetsnett
  • Bedre utnyttelse av fellesskapets ressurser for å sikre tjenester med høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang, tilpasset individet
  • Å skape en enklere hverdag for borgere og næringsliv.