Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Museumsnettverket

Museumsreformen gjennomføres i hele landet med konsoliderte museer i et nasjonalt nettverk. I 2005 foreslås det å styrke museumsområdet med 9,7 millioner kroner som gir økte tilskudd til konsoliderte enheter i Nordland og Hordaland. Norsk Folkemuseum får en økning i driftstilskuddet til forvaltningen av Bygdøy Kongsgård. Telemark museum får tilskudd til Ibsen-formidling og Glomdalsmuseet får økning i tilskuddet til drift av ny romaniavdeling. I alt styrkes ni institusjoner fordelt på fem fylker.