Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) - Utbytte fra selskaper

Det budsjetteres med 7,147 milliarder kroner i utbytte i 2005 (for regnskapsåret 2004) fra statens eierandeler som forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet (NHD). For børsnoterte og deleide selskaper legges en teknisk framskrivning av siste års utbytte til grunn. For heleide selskaper legges det til grunn en konkret vurdering av utbyttemuligheter.