Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringslivets idéfond

Regjeringen ønsker å stimulere til tettere samarbeid mellom næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjonene. Det foreslås derfor i budsjettet bevilget 4 millioner kroner til Næringslivets idéfond ved NTNU under forutsetning av tilsvarende privat finansiering. Næringslivets idéfond skal stimulere til faglig nyorientering og tverrfaglig forskning ved NTNU i tett samarbeid med næringslivet.

Næringslivets idéfond ble stiftet i 1998 og 17 norske bedrifter har bidratt med til sammen 55 millioner kroner til fondets kapital. Fondet har hatt fire hovedinnsatsområder: Energi og miljø, transport og logistikk, medisinsk teknologi og kunnskapsnettverk.

Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kapittel 920.