Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsrettede utviklingstiltak - kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Dette var et nytt tiltak som ble innført i forbindelse med omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften fra og med 2004. Disponibel ramme for 2005 er 795 millioner kroner, i form av en bevilgning og en tilsagnsfullmakt. Målet med midlene er å få til en særlig næringsrettet innsats i områder som fikk økt arbeidsgiveravgift. Innholdet i denne særskilte innsatsen skal i hvert fylke utformes i samarbeid mellom næringslivet og de regionale partnerskapene i form av handlingsplaner. Særlig næringslivet skal ha en sentral plass i dette arbeidet. Midlene kan brukes innenfor ulike sektorer og områder til forskjellige prioriterte næringsrettede tiltak, som for eksempel samferdsel, digital infrastruktur, FoU og nyskaping, kompetanseheving, samarbeid mellom skole og næringsliv, næringsrettede program i regi av virkemiddelapparatet eller andre tiltak som kan gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt.