Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsutvikling

Det er etablert fire verdiskapingsprogram:

  • Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon
  • Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke
  • Verdiskapingsprogrammet for Bioenergi
  • Verdiskapingsprogrammet for reindrift

Fylkene disponerer Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) for å stimulere til nyskaping og næringsutvikling. Disse tiltakene foreslås videreført med om lag samme bevilgninger om foregående år.

I 2005 legger Landbruks- og matdepartementet opp til en sterkere samordning av arbeidet på ulike sektorområder innenfor landbruket. Departementet vil utarbeide en nasjonal strategi for næringsutvikling. Dette blir en overbygning for verdiskapingsprogrammene og annet arbeid med næringsutvikling – et Landbruk-Pluss-verdiskapingsprogram.