Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Raufoss ASA

På ekstraordinær generalforsamling i Raufoss ASA i januar 2004 ble det enstemmig vedtatt å oppløse selskapet senest med virkning fra 1. juli 2004. All løpende virksomhet er avhendet til andre eiere, og gjennom det har et betydelig antall arbeidsplasser blitt videreført. All drift i Raufoss ASA er nå opphørt, og på ordinær generalforsamling i juni ble det valgt et avviklingsstyre som trådte i funksjon 1. juli 2004.

Stortinget gav 23. mars 2004 sitt samtykke til at staten ved Nærings- og handelsdepartementet kan utstede garantier for miljø- og forurensningsansvar i Mjøsa og på Raufoss-området som følge av offentligrettslig miljøpålegg oppad begrenset til 50 millioner kroner. Departementet har i henhold til denne rammen avgitt garantier overfor tre kjøperselskaper og flere saker er under behandling.